Perekonnaseisuametnik

Perekonnaseisuametniku teenistusülesandeks on perekonnaseisutoimingute tegemine. Ametniku tegutsemise õiguse omistab valdkonna eest vastutav minister pärast perekonnaseisuametniku eksami sooritamist. Eestis tegutseb kuusteist maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksust (perekonnaseisuasutust), kus töötab ligikaudu kakssada perekonnaseisuametnikku.  Perekonnaseisuametnikud töötavad ka valla- ja linnavalitsustes kus registreeritakse sünde.


Perekonnaseisuametnike Kutseliit

Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis tegutseb eesmärgiga ühendada, toetada, teavitada ja nõustada Eesti perekonnaseisuametnikke nende kutsetöös. 
Kutseliidu tegevuses on oluline koht ühiskonna arengut toetavate pereväärtuste hoidmisel ja kujundamisel.
 

Perekonnaseisuasutused

Eestis on kuusteist perekonnaseisuasutust, kus registreeritakse sünde, kinnitatakse abielude sõlmimist ja lahutamist, muudetakse ja parandatakse perekonnaandmeid, tehakse andmehõivekandeid,   perekonnaseisukandeid, kohtulahendite, rahvusvahelise kaitse andmise otsuste ja välisriigi perekonnaseisudokumentide alusel, antakse väljavõtteid perekonnaseisuandmetest ja ärakirju perekonnaseisudokumentidest, tehakse nimeõiguslikke muudatusi kajastavaid kandeid.