Kommenteeri

EVS presidendi pöördumine

Euroopa Perekonnaseisuametnike Kutseliidu presidendi Simon Rijsdijki pöördumine (inglise ja eesti keelne)

Euroopa Perekonnaseisuametnike Kutseliidu presidendi pöördumine 

Dear colleagues,

As I write this, I look outside and see spring awakening. A rose tree is blooming, birds are hopping whistling from branch to branch, the sun is shining. A chilly breeze blows. As always, the world continues to move forward. 

The universe does not care at all about our human need for order, reason, meaning. As humans, we are confronted with the absurdity of an accidentally mutated organism, a coronavirus. A virus that cannot even exist at all without us as a host. A virus that has no will and no evil intentions, but which we can succumb to. Completely absurd and unthinkable. He has the world's population in his grip. But we can draw strength from this. 
The fragility of our society is being tested worldwide. We wake up and see things we always thought normal with different eyes. We become aware of the idiocy of many things we do and have thought up.
In our civilization we have so-called vital services and sectors: the backbone of society. These are people who work in healthcare, teachers, all kinds of government services, including the registry office. It is admirable with how much creativity, compassion and solidarity the necessary work is done. How solutions are devised. I certainly do not underestimate the feelings, emotions and fears to a greater or lesser extent among civil registrars. But they are committed and helping.
I believe that this situation will accelerate good developments and also contribute to a more or less positive rearrangement of our visions and what and how we do things in life. Awaken from what we normally take for granted.

My respect and exceptionally high appreciation goes to all those, including civil registrars, who keep the bodies of our societies afloat as their backbone.

Hold on, stay healthy and pay close attention to each other. 

With kind regards,
Simon Rijsdijk
President EVS


Head kolleegid,

Seda kirjutades vaatan väljapoole ja näen kevade ärkamist. Roosipuu õitseb, linnud hüppavad harust haruni, päike paistab. Puhub jahe tuul. Nagu alati, liigub maailm edasi. 
Universum ei hooli üldse meie inimlikust vajadusest korra, mõistuse, tähenduse järele. Inimestena seisame silmitsi juhuslikult muteerunud organismi - koroonaviiruse - absurdsusega. Viirus, mis ei saa isegi ilma meieta kui peremeheta eksisteerida. Viirus, millel pole tahtmist ega kurje kavatsusi, kuid millele võime järele anda. Täiesti absurdne ja mõeldamatu. Tema käes on maailma elanikkond. Kuid me saame sellest ammutada jõudu.
Meie ühiskonna nõrkust testitakse kogu maailmas. Me ärkame üles ja näeme asju, mida me alati erinevate silmadega normaalseks arvasime. Saame teadlikuks paljude tehtud tegude idiootsusest mida  oleme mõelnud. Tsivilisatsioonis on nn elutähtsad teenused ja sektorid: ühiskonna selgroog. Need on inimesed, kes töötavad tervishoius, õpetajad, igasugused riigiteenistused, sealhulgas registriametis. On imetlusväärne, kui palju loovust, kaastunnet ja solidaarsust vajaliku tööna ära tehakse. Kuidas lahendused välja töötatakse? Kindlasti ei alahinda ma registripidajate seas tundeid, emotsioone ja hirme suuremal või vähemal määral. Kuid nad on pühendunud ja aitavad.
Usun, et see olukord kiirendab häid arenguid ja aitab ka meie nägemuste enam-vähem positiivsel ümberkorraldamisel ja sellel, mida ja kuidas me elus teeme.
Ärgake sellest, mida me tavaliselt iseenesestmõistetavaks peame.

Minu lugupidamise ja erakordselt kõrge tunnustuse pälvivad kõik need, sealhulgas ka perekonnaseisuametnikud, kes hoiavad meie ühiskondade kehasid selgroona.

Hoidke kinni, püsige tervena ja pöörake üksteisele suurt tähelepanu. 

Kõike paremat,
Simon Rijsdijk
EVSi presidentLisa kommentaar

Email again: